Fotovoltaické elektrárny

Diagnostika fotovoltaické elektrárny

Měli jste jinou představu o výrobě Vaší fotovoltaické elektrárny? Máte pocit, že není vše v pořádku? Dodává Váš systém dle monitoringu střídačů odlišný výkon? V tom případě si nechte provést diagnostiku fotovoltaické elektrárny pomocí termovize. Pomoci termovize diagnostikujeme podezřelé fotovoltaické panely.

Termokamera zachycuje teplotu povrchu fotovoltaických panelů při zátěži a následně odhalí v mnoha případech odhalují problém jednotlivých panelů.

Lze odhalit například defekty elektrických komponent, jako jsou bypass diody a spojovací skříňky, stejně jako mechanické vady jako jsou delaminace nebo buněčné poškození. Termografie také pomáhá lokalizovat problémy s pájecími body, což může nakonec způsobit problémy v dlouhodobém horizontu.

Výstupem termografické kamery jsou snímky, které určují spektrum teplot na povrchu měřeného objektu. V podstatě kamera převádí neviditelné infra záření do viditelného spektra vlnových délek. Každá barva definuje určitou teplotu.

Termografie poskytuje rychlé a jednoduché informace o solárním modulu a určuje kvalitu a odhaluje výskyt možných budoucích rizik. Vzhledem k tomu, že termografické obrazy jsou obecně přijímané výrobci a velkoobchodníky jako důkaz vady, může tato služba pomoci vyřešit zajištění pohledávky velmi rychle.

Ukázka termografických snímků

Měření V-A charakteristik

Měření Volt – Amperových chcaratkeristi provádíme analyzátorem fotovoltaických (solárních) panelů.

Toto měření lze provádět přímo v areálu FVE, je zde nutný jen přístup ke konektorům solárních panelů. Analyzátor solárních (fotovoltaických) panelů - VA charakteristika solárních panelů (automatický scan do 60V/12A) při analýze je prováděno:

 • měření max. výkonu
 • napětí naprázdno
 • napětí pro max. výkon
 • měření zkratového proudu
 • proudu pro max. výkon
 • výpočet účinnosti
 • možnost manuálního režimu

Záznam dat v reálném čase, možnost přenosu dat na PC, kde jsou hodnoty zpracovávané za pomocí software.

Diagramy testovacích podmínek

* příprava pracoviště 500 Kč

Termografie

Cena terénního měření - individuální řešení

Pracovní podmínky termografie fotovoltaických panelů:

 • Elektrárna musí být během měření v provozu.
 • K dispozici musí být předložen plán modulů FVE.
 • Dané místo musí mít připojení k síti.

Volt-ampérová charakteristika

Cena terénního měření - individuální řešení

Pracovní podmínky měření Volt-ampérové charakteristiky:

 • Elektrárna nesmí být během měření v provozu, respektive měření probíhá na rozpojeném řetězci na jednom panelu.
 • K dispozici musí být předložen plán modulů FVE.
 • Výstupem každého měření je protokol sumarizující výsledky jednotlivých kategorií měření.

V případě zájmu nás kontaktujte