FAQ

FAQ Fotovoltaika

Životnost fotovoltaického systému?

Kvalitní výrobci solárních panelů například námi dodávaná Kyocera  deklaruje minimální životnost 25let. Vlastní životnost elektrárny se počítá na 30 až 35 let.

Návratnost fotovoltaického systému?

Návratnost je závislá na velikosti systému, na investičních nákladech a Vaší spotřebě. Při použití kvalitních komponentů vychází návratnost mezi 7 až 9 lety.

Rozdíl mezi kvalitním výrobcem a "Čínou"?

Kvalitní značky (Kyocera) nabízejí garanci životnosti, záruku 25 let, stabilitu, deklarují ztráty výkonu. Vše prověřeno v reálném čase. U " čínských" výrobků nemůžete očekávat žádné garance a jen minimální záruku.

Kvalitní FV panel?

Má pouze plusovou toleranci výkonu, záruku min. 10 let.

Velikost FV elektrárny?

Záleží na velikosti střechy, finančních prostředcích a možností distribuční sítě. Max však 30kWp.

Zelený bonus vs. plný výkup?

U obou garance výkupu po dobu 20 let. Zelený bonus je vhodný pro objekty s vysokou spotřebou el. energie. Plný výkup je vhodný pro samostatně stojící budovu s malou spotřebou el. energie.

Zelený bonus:

 • Vhodné pro objekty s vysokou spotřebou elektřiny. 
 • FV elektrárna je zapojena do vnitřního rozvodu objektu a část energie se tak spotřebovává uvnitř objektu
 • Výkupní cena pro rok 2012 je 5,08 Kč/kWh bez DPH.
 • Zelený bonus obsahuje dvě složky:
  • výkupní cena za vyrobenou elektřinu
  • druhá složka se odvíjí od aktuální spotřeby daného objektu
 • Ideální systém pro domy s tepelným čerpadlem, klimatizací, elektrokotlem na vytápění, filtrací a ohřevy bazénů
 • Vysoká úspora nákladů na energie=> úspora až deseti tisíců korun za rok. 


Plný výkup:

 • vhodné pro objekty bez vlastní spotřeby, nebo s nízkou spotřebou elektřiny. 
 • Nutnost vybudování nového odběrného místa
 • jednoduchý provoz, počítá se zde pouze vyrobená elektřina
 • výkupní cena pro rok 2012 je 6,16/kWh bez DPH
 • nárůst ceny každý rok o PPI (index průmyslové inflace) o 2% až 4% 

Orientace střechy?

Ideální je jižní orientace se sklonem 30°. Při orientaci JV a JZ jsou ztráty 2-4%.

Wp – watt peak?

Jednotka špičkového výkonu panelu za ideálního letního dne (nominální výkon fotovoltaických panelů).

Typy solárních panelů?

Monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé - amorfní

Použití otočného zařízení (tracker)?

Zvýšením výkonu fotovoltaického systému až o 35%. Nutno však počítat s náklady na otáčení, s náklady na údržbu, opravy a také s negativními povětrnostními podmínkami.

Součásti FVE?

Solární panely, měniče napětí, jističe, elektroměr, kabeláž, přepěťová ochrana.

Energetická návratnost panelů?

Mezi 2 a 3 lety.

Jaký mý vliv slunečního záření na výkon solárních elektráren v ČR?

Množství dopadajícího slunečního záření ovlivňuje:

 • Zeměpisná poloha
 • Orientace fotovoltaického systému vzhledem ke slunci
 • Celková doba slunečního svitu
 • Nadmořská výška
 • Čistota ovzduší

Globální horizontální záření

Celková doba slunečního svitu se pohybuje od 1 400 do 1 700 hodin za rok dle lokality. Informace o ročním úhrnu globálního slunečního záření je nezbytná pro výpočty budoucí energetické bilance fotovoltaického systému a tedy i návratnosti investice.