envi energy czech logo

Fotovoltaické elektrárny

Fotovoltaické elektrárny pro rok 2013

FVE na rodinném domě

FVE na rodinném domě

FVE na průmyslové budově

FVE na průmyslové budově

Ostrovní systémy

Ostrovní systémy

 

Měniče Fronius

Měniče Fronius

Konstrukce Schletter

Konstrukce Schletter

 

Fotovoltaické elektrárny

Slunce je jeden z obnovitelných zdrojů energie. V dnešní době už umíme díky fotovoltaice tento zdroj energie efektivně využívat. Co je fotovoltaika? Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.

Proč fotovoltaickou elektrárnu?

  • Úspora – buďte méně závislý na dodavateli elektrické energie
  • Podpora – garantované výkupní ceny po dobu 20 let.
  • Záruky – životnost panelů 25 až 30 let.
  • Inflace – každoroční navýšení výkupní cenu o inflaci
  • Ekologie – nejčistší přeměna energie.
  • Návratnost – již od 7 let. 
  • Budoucnost – nejperspektivnější zdroj energie.

Kolik ušetříte za energii v roce 2013

Zelený bonus Malá elektrárna Velká elektrárna
FVE výkon 4.9 kW 29,4 kW
Předpokládaný výnos 4704 kWh/rok 28224kW h/rok
Potřebná plocha 35 m² 215 m²
Výkupní cena 2013 2.86 Kč/kWh 2.28 Kč/kWh
Předpokládaná úspora z FVE 16 464 Kč 98 784 Kč
Výnos zelený bonus 13 171 Kč 64 350 Kč
Celkový výnos zelený bonus 29 635 Kč 163 134 Kč
Investiční náklady cca 210 000 Kč bez DPH 1 000 000 Kč bez DPH
Hrubá návratnost 7 let 6,12 let

Přehled potřebných ploch pro instalaci FVE systému

Výkon FVE 5 kW 10 kW 30 kW
Šikmá střecha 36 m² 70 m² 215 m²
Plochá střecha 60 m² 130 m² 300 m²

Realizovali jsme již 123 solárních elektráren. Podívejte se na naše reference

Zaslat nezávaznou poptávku na solární elektrárnu

Více informací o solárních panelech Kyocera

ceny 2013

Ostrovní a hybridní systémy:

  • veškerou vyrobenou energii si spotřebujete ve vašem domě
  • vyrobená energie se může akumulovat
  • lze používat také jako záložní zdroj při výpadku energie