Fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody

Chtěli by jste využívat sluneční energii na ohřev vody. Můžete k tomuto účelu využít fotovoltaické panely. Stejnosměrný elektrický proud vyrobený fotovoltaickými panely ohřívá vodu v zásobníku. Fotovoltaické panely jsou napojeny přímo na topnou spirálu, jedná se o unikátním řešením.Díky tomuto zapojení nedochází ke ztrátám elektrické energie a systém tak může pracovat s větší efektivitou.

Jedná se o velmi jednoduché propojení se zásobníkem vody. Systém má tak téměř neomezené možnosti využití.

Možnost instalace na rodinných domech, panelových domech, i průmyslových objektech.

Při využití fotovoltaických panelů pro ohřev vody, tak dochází k ekologické výrobě elektrické energie. Vyrobenou elektrickou energii si výrobce zpracuje v plném rozsahu v místě spotřeby.

Výhodou tohoto systému je nulová legislativa, žádné povolení na připojení atd.

Fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaické ohřívače zásobníkové pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu.

Elektrické ohřívače vody využívající topné spirály využívající AC a DC proud používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody a šetří nemalé finanční prostředky uživatele.

Ohřívače vody LX ACDC/M+K jsou určené na ohřev za využití obou zdrojů elektrické energie. Stabilní zdroj AC proud ze sítě permanentně ohřívá vodu v ohřívači na teplotu řízenou termostatem T1. V praxi se doporučuje teplota 45 °C. Po dosažení požadované teploty se termostat vypne a dále vodu ohřívá proud DC, který je řízen termostatem T2.

Doporučená maximální teplota je 75°C. V případě poklesu teploty vody pod 45°C ohřívají oba proudy velmi rychle a efektivně.

Ohřívače LX ACDC/M+K dokážou po dosažení nastavené teploty v ohřívači přesměrovat DC proud do dalšího zařízení (např. další ohřívač) nebo měniče DC/AC, který dodá elektrický proud do sítě.

Řez ohřívačem

Fotovoltaický ohřev vody

Fotovoltaický ohřev vody