FAQ - 13 otázek na které chcete znát odpovědi

01Návratnost fotovoltaického systému?

Návratnost je závislá na velikosti systému, na investičních nákladech a Vaší spotřebě. Při použití kvalitních komponentů vychází návratnost mezi 7 až 9 lety.

02Rozdíl mezi kvalitním výrobcem a "Čínou"?

Kvalitní značky (Kyocera) nabízejí garanci životnosti, záruku 25 let, stabilitu, deklarují ztráty výkonu. Vše prověřeno v reálném čase. U " čínských" výrobků nemůžete očekávat žádné garance a jen minimální záruku.

03Životnost fotovoltaického systému?

Kvalitní výrobci solárních panelů například námi dodávaná Kyocera  deklaruje minimální životnost 25let. Vlastní životnost elektrárny se počítá na 30 až 35 let.

04Kvalitní FV panel?

Má pouze plusovou toleranci výkonu, záruku min. 10 let.

05Velikost FV elektrárny?

Záleží na velikosti střechy, finančních prostředcích a možností distribuční sítě. Max však 30kWp.

06Zelený bonus vs. plný výkup?

U obou garance výkupu po dobu 20 let. Zelený bonus je vhodný pro objekty s vysokou spotřebou el. energie. Plný výkup je vhodný pro samostatně stojící budovu s malou spotřebou el. energie.

07Orientace střechy?

Ideální je jižní orientace se sklonem 30°. Při orientaci JV a JZ jsou ztráty 2-4%.

08Wp – watt peak?

Jednotka špičkového výkonu panelu za ideálního letního dne (nominální výkon fotovoltaických panelů).

09Typy solárních panelů?

Monokrystalické, polykrystalické a tenkovrstvé - amorfní

10Použití otočného zařízení (tracker)?

Zvýšením výkonu fotovoltaického systému až o 35%. Nutno však počítat s náklady na otáčení, s náklady na údržbu, opravy a také s negativními povětrnostními podmínkami.

11Součásti FVE?

Solární panely, měniče napětí, jističe, elektroměr, kabeláž, přepěťová ochrana.

12Energetická návratnost panelů?

Mezi 2 a 3 lety.

13Jaký vliv má slunečního záření na výkon?

Množství dopadajícího slunečního záření ovlivňuje: zeměpisná poloha, orientace fotovoltaického systému vzhledem ke slunci, celková doba slunečního svitu, nadmořská výška, čistota ovzduší.

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena