Dodávka na klíč

Fotovoltaické elektrárny dodáváme tzv. na klíč. Rozumí se tím od konzultace, řešení financování, přes projektovou dokumnetaci až po montáž a uvedení do provozu. Samozřejmostí je i následný záruční a pozáruční servis celého zařízení.

Podklady pro nabídku

Před realizací je nutné zvážit možnosti, které pro využití solární energie vaše nemovitost poskytuje a jakou finanční míru investice jste schopni realizovat. Potřebujeme úplně a přesně vyplnit dotazník zakázky a zaslat fotografie, případně můžeme společně podklady pro nabídku vytovřit u daného objektu.

Fotografie jako podklad k nabídce

 • Jižní strany střechy nebo pozemku pro záměr instalace;
 • Elektroměrového rozvaděče;
 • Půdy, podkroví či jiného prostoru pod panely pro instalaci kabeláže;
 • Prostoru pro instalaci měniče a míst k instalaci vedení mezi panely a měničem;
 • Celkový pohled na dům z jižní strany a celkový pohled na místo instalace.

Také potřebujeme stručně popsat přístup k místu instalace případně specifické těžkosti, které mohou při montáži nastat. Nutné je znát přesnou orientaci, sklon a přesné rozměry volné plochy střechy pro instalaci solárního kolektorového pole.

Jestli si nevíte rady, tak nás kontaktujte. 

Volejte či pište

Další služby v naší nabídce

 • Optimalizace výkonu FVE;
 • Nezávislé doporučení opravy/úpravy FVE s jasným vyčíslením nákladů/příjmů;
 • Namátkově prováděné kontroly technologie, diagnostika odchylek.

Regulace FVE

 • Zpracování a realizace projektu pro kompenzaci jalové energie;
 • Zpracování a realizace projektu regulace FVE dle podmínek distributora.

Doplňkové služby

 • Termovizní měření panelů;
 • Flash test panelů – garantovaná účinnost od výrobce;
 • Diagnostika měničů pomocí SW;
 • SW nastavení měničů dle distributora;
 • Sekání travního porostu vč. chemického ošetření;
 • Mytí panelů, odklízení sněhu z panelů;
 • Odečet elektroměru;
 • Jednání s distributorem, pojišťovnou;
 • Revize NN, VN, EZS;
 • Zapůjčení traf.

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena