Dotace - Nová zelená úsporám

Logo nová zelená úsporámFotovoltaické elektrárny jsou v rámci programu Nová zelená úsporám zařazeny do podoblasti C.3 - Instalace solárních termických a fotovoltaických (FV) systémů. Tato podoblast podporuje instalaci FVE do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).

O dotaci v této podoblasti může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami. Výjimkou je kombinace solárního systému určeného pro ohřev teplé vody (podoblasti podpory C.3.1/C.3.2/C.3.3) s fotovoltaickým systémem (podoblast podpory C.3.5/C.3.6/C.3.7) s akumulací elektřiny výhradně do akumulátorů.

Základní parametry programu ve vztahu k FVE

  • Podporovány jsou instalace fotovoltaických systémů do dokončených rodinných domů a do novostaveb rodinných domů (včetně rozestavěných).
  • Při podání žádosti před dokončením rodinného domu, musí být nejpozději v okamžiku doložení dokumentů prokazujících řádné dokončení realizace podporovaných opatření (tj. dokumentů pro vydání Registrace a rozhodnutí) prokázáno řádné dokončení domu – doloží se výpis z katastru nemovitostí k novostavbě.
  • Podporovány jsou fotovoltaické systémy na přípravu teplé vody s přímým ohřevem (podoblast C.3.3).
  • Fotovoltaickým systémům v podoblasti C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 se poskytuje podpora pouze na systémy připojené k distribuční soustavě po 1. 1. 2016.
  • U FVE spadajících do podoblasti podpory C.3.4, C.3.5, C.3.6 a C.3.7 nesmí být maximální instalovaný výkon systému vyšší než 10 kWp.
  • Podrobné podmínky k podoblasti C.3 naleznete v Závazných pokynech (zde).

Chci dotaci

Copyright © 2019 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena