Hybridní fotovoltaické elektrárny

Hybridní solární systém je kombinací ostrovního solárního systému a klasické fotovoltaické elektrárny, přičemž je využíváno výhod obou systémů. Jedná se o síťovou elektrárnu s vlastními akumulátory, která dokáže fungovat nezávisle na distribuční síti.

Tento typ elektrárny je hodný po rodinné domy, chaty, chalupy, firmy nebo průmyslové areály, kde je k dispozici klasická přípojka elektřiny. Jednou z hlavních částí hybridního systému jsou akumulátory, do nich je ukládána vyrobená energie. Tím docílíme spotřebování až 80% vyrobené energie oproti běžným 30% u klasických fotovoltaických elektráren => dosažena větší finanční úspora. Pokud je spotřeba vyšší než výroba, nebo v případě vybití akumulátorů, začne střídač automaticky odebírat elektřinu ze sítě.

Výhodou systému je inteligentní hybridní měnič, který dokáže přesměrovat přebytečnou energii v reálném čase či s řízeným zpožděním do předem určených spotřebičů (bojler, klimatizace, mrazák, bazén, tepelné čerpadlo apod.) Při výpadku energie se systém chová jako záložní zdroj.

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena