Zelená úsporám
Pomůžeme Vám ji získat

Potřebuji servis

Fotovoltaika

Slunce je jeden z obnovitelných zdrojů energie. V dnešní době už umíme díky fotovoltaice tento zdroj energie efektivně využívat. Co je fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.

Proč fotovoltaickou elektrárnu?

  • Úspora – buďte méně závislý na dodavateli elektrické energie
  • Záruky – životnost panelů 25 až 30 let.
  • Ekologie – nejčistší přeměna energie.
  • Návratnost – již od 7 let. 
  • Nová zelená úsporám - dotační program na výstavbu FVE.
  • Budoucnost – nejperspektivnější zdroj energie.

Přehled potřebných ploch pro instalaci FVE systému

Výkon FVE 5 kW 10 kW 30 kW
Šikmá střecha 36 m2 70 m2 215 m2
Plochá střecha 60 m2 130 m2 300 m2
Realizovali jsme již přes 200 solárních elektráren. Podívejte se na naše realizace.

Copyright © 2019 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena