Fotovoltaika

Slunce je jeden z obnovitelných zdrojů energie. V dnešní době už umíme díky fotovoltaice tento zdroj energie efektivně využívat. Co je fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.

Proč fotovoltaickou elektrárnu?

  • Úspora – buďte méně závislý na dodavateli elektrické energie
  • Podpora – garantované výkupní ceny po dobu 20 let.
  • Záruky – životnost panelů 25 až 30 let.
  • Inflace – každoroční navýšení výkupní cenu o inflaci
  • Ekologie – nejčistší přeměna energie.
  • Návratnost – již od 7 let. 
  • Budoucnost – nejperspektivnější zdroj energie.

Přehled potřebných ploch pro instalaci FVE systému

Výkon FVE 5 kW 10 kW 30 kW
Šikmá střecha 36 m2 70 m2 215 m2
Plochá střecha 60 m2 130 m2 300 m2
Realizovali jsme již 123 solárních elektráren. Podívejte se na naše realizace.

Ostrovní a hybridní systémy

  • veškerou vyrobenou energii si spotřebujete ve vašem domě
  • vyrobená energie se může akumulovat
  • lze používat také jako záložní zdroj při výpadku energie

Copyright © 2019 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena