Zelená úsporám
Pomůžeme vám ji získat

Potřebuji servis

Fotovoltaika

Slunce je jeden z obnovitelných zdrojů energie. V dnešní době už umíme díky fotovoltaice tento zdroj energie efektivně využívat. Co to vlastně je ta fotovoltaika

Fotovoltaika je metoda přímé přeměny slunečního záření na elektřinu (stejnosměrný proud) s využitím fotoelektrického jevu. Jedná se o čistý zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.

Proč fotovoltaickou elektrárnu?

  • Úspora – buďte méně závislí na dodavateli elektrické energie
  • Záruky – životnost panelů 25 až 30 let.
  • Ekologie – nejčistší přeměna energie.
  • Návratnost – již od 7 let. 
  • Nová zelená úsporám - dotační program na výstavbu FVE.
  • Budoucnost – nejperspektivnější zdroj energie.

Přehled potřebných ploch pro instalaci FVE systému

Výkon FVE5 kW10 kW30 kW
Šikmá střecha36 m270 m2215 m2
Plochá střecha60 m2130 m2300 m2
Realizovali jsme již přes 200 solárních elektráren. Podívejte se na naše realizace.

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena