Solární konstrukce pro ploché střechy

Systémy na plochou střechu splňují nejnovější normy a mohou být doplňovány velkým počtem příslušenství. 

Firma Schlleter nabízí hospodárné řešení na plochých střechách díky nejlepšímu přizpůsobení montážního systému střešní konstrukci. Konstrukce lze individuálně naplánovat na každý typ střechy.

Systém CompactDirect

Popis

 • Přímé upevnění trojúhelníkových podpěr na střešní konstrukci, např. východo-západní sklon střechy, naklonění na jih;
 • Upevnění pomocí kombi vrutů nebo speciálního;
 • Upevnění úchyty modulů pro rámované moduly k dostání také s uzemněním.

Výhody

 • Rychlá montáž;
 • Centrické rozdělení sil;
 • Stabilní hliníková konstrukce;
 • Cenově výhodné naklonění modulů;
 • Různé možnosti kombinací.

Systém CompactVario

Popis

 • Víceřadé naklonění modulů s propojenými řadami;
 • Speciálně pro vaznicové střechy s orientací na jih;
 • Upevnění pomocí speciálního uchycení (např. FixT).

Výhody

 • Eliminuje překlopení u FVE se zátěžemi;
 • Minimalizace potřebné zátěže;
 • Programem generované statická ověření.

Systém Windsafe

Popis

 • Systém se zakrytím zadní stěny, speciálně pro redukci zdvihacích zatížení;
 • V kombinaci s CompactDirect nebo CompactVario, nebo jako plánování objektu;
 • Stavebnicový systém pro individuální projektování.

Výhody

 • Zřetelná redukce požadovaného zatížení;
 • Jednoduchá a rychlá montáž;
 • Zřetelně menší namáhání střešní konstrukce.

Compact VarioTop

Popis

 • Jednoosé manuální polohování, 10 - 60° úhel nastavení;
 • Použitelné u FVE se zátěžemi jako CompactVario;

Výhody

 • 10% nárůst výkonu v ročním průměru;
 • Jedinec může přestavit kompletní string (řetězec) v několika málo minutách;
 • V zimě zůstanou moduly nezasněžené;
 • Rozsáhlá oblast přestavení (10 až 60 stupňů).

Compact IsoTop

Popis

 • Pro průmyslové fóliové střechy s velkými rozpětími a min. nosnou reservou střešního pláště;
 • Upevnění na halových vaznících pomocí trubkových podpěr z nerezu;
 • Ve zvláštních případech možná až 10 metrová vzdálenost os uložení, v běžných případech 6m – 8m.

Výhody

 • Zredukovaná zatížení na střešní konstrukci;
 • Přímé zavedení zatížení do nosné struktury budovy;
 • Optimalizace a minimalizace počtu průniků střechou;
 • Vylepšené detaily spojů.

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena