Solární konstrukce pro šikmé střechy

Široký výběr komponentů od společnosti Schletter umožňuje, upevnit téměř každou konfiguraci a promyšleným komponentům je dosaženo rychlé a velmi jednoduché montáže a spolehlivé stability se statickým ověřením.

Systém Standard

Popis

  • Jednovrstvý, 2 příčné nosníky na řadu modulů;
  • Upevnění na spodní konstrukci pomocí střešních háků, kombi vrutů nebo speciálních upevnění;
  • Úchyty modulů pro rámované moduly, k dispozici také s vyrovnáním potenciálů.

Výhody

  • Jednoduchá montáž;
  • Cenově výhodný;
  • Kombinovatelný se všemi systémovými konstrukčními díly firmy Schletter.

Systém Rapid2

Popis

  • 2 vodorovné příčné nosníky na řadu modulů
  • Svislá montáž modulů
  • upevnění na střešní konstrukci pomocí střešních háků
  • možné speciální upevňovací elementy
  • středové, koncové a zemnící úchyty

Výhody

  • Zřetelná úspora montážní doby
  • Jen 4 díly (minimální skladování)
  • Pohodlná montáž

Systém FixZ-7

Popis

  • Naklonění modulů na trapézovém plechu (5-7° úhel naklonění) pro rámované moduly;
  • Koncipováno pro rámované moduly s cca 1,3 – 1,7 m výškou v montáži na výšku;
  • Upevnění na spodní konstrukci většinou pomocí trapézových příchytek.

Výhody

  • Rychlá a jednoduchá montáž;
  • Lepší odvětrávání;
  • Lepší samočištění;
  • Optimální odvádění zatížení přes střešní plášť;
  • Vyšší výnos při výhodné ceně systému.

Compact Grid

Popis

  • Příčně procházející montážní nosníky pod řadou modulů
  • Použitelné u vaznicových střech se sklonem východ-západ při upevnění na střešní konstrukci nebo se sklonem na jih;
  • Upevnění pomocí trapézových příchytek Fix2000.

Výhody

  • Rychlá a snadná montáž;
  • Programem generovaná statická ověření;
  • Optimální odvádění zatížení také u velkých roztečí vaznic.

Copyright © 2019 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena