Ostrovní a hybridní FVE systémy

Ostrovní fotovoltaické systémy jsou určeny pro místa bez elektrické energie např. chaty, lodě, zahrádky, obytné vozy, karavany atd.

Výhody solárního systému

 • Vysoká životnost fotovoltaických článků (více jak 20 let);
 • Vysoká spolehlivost a bezporuchovost nainstalovaného systému;
 • Takřka bezúdržbový systém;
 • Ekologický zdroj energie;
 • Snadné rozšiřování systému;
 • Bezhlučnost;
 • Minimální provozní náklady;
 • Jednoduchá instalace.

Fotovoltaické elektrárna se skládá z

 • FV modulů - Kyocera;
 • Střídače – Fronius, Sunways;
 • Konstrukce – Schletter (Německo);
 • Elektroinstalace;
 • Jistících a ochranných prvků;
 • Komunikace na přání;
 • Elektroměrového měření;
 • Připojení k distribuční soustavě.

Pro správnost určení ostrovního systémů je nutné znát

 • V jakých ročních obdobích bude zařízení napájeno?
 • Kolik dní v rámci týdne bude využíváno napájené zařízení?
 • Jaká je celková spotřeba napájených zařízení?

Naše společnost Vám nabízí na svém e-shopu jednoduché stavebnice malých ostrovních systémů a to buď na 12 V nebo 24 V. Solární stavebnice jsou přesně nadimenzovány pro efektivní chod celého systému. Solární stavebnici si postavíte svépomoci součástí je návod a schéma zapojení.

Ostrovní systém se skládá

 • Solární panely;
 • Solární regulátor;
 • Solární akumulátor;
 • Vhodná kabeláž;
 • Měnič napětí;
 • Konstrukční prvky.

Hybridní fotovoltaické elektrárny

Hybridní systém je kombinací ostrovního solárního systému a klasické fotovoltaické elektrárny, přičemž je využíváno výhod obou systémů. Jedná se o síťovou elektrárnu s vlastními akumulátory, která dokáže fungovat nezávisle na distribuční síti.

Tento typ elektrárny je hodný po rodinné domy, chaty, chalupy, firmy nebo průmyslové areály, kde je k dispozici klasická přípojka elektřiny. Jednou z hlavních částí hybridního systému jsou akumulátory, do nich je ukládána vyrobená energie. Tím docílíme spotřebování až 80% vyrobené energie oproti běžným 30% u klasických fotovoltaických elektráren => dosažena větší finanční úspora. Pokud je spotřeba vyšší než výroba, nebo v případě vybití akumulátorů, začne střídač automaticky odebírat elektřinu ze sítě.

Výhod systému je inteligentní hybridní měnič, který dokáže přesměrovat přebytečnou energii v reálném čase či s řízeným zpožděním do předem určených spotřebičů (bojler, klimatizace, mrazák, bazén, tepelné čerpadlo apod.) Při výpadku energie se systém chová jako záložní zdroj.

Copyright © 2019 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena