Nová zelená úsporám

Logo nová zelená úsporám

Jedná se o program Ministerstva životního prostředí, který podporuje snížení energetické náročnosti budov. Z tohoto programu lze čerpat dotaci i na pořízení fotovoltaické elektrárny.

Cíl programu Nová zelená úsporám je zlepšit životní prostředí, snížit emise skleníkových plynů, a znečisťujících látek v ovzduší.

Kdo může dotace čerpat?
Vlastníci nebo stavebníci rodinných domů, PO i FO.

Podmínky pro čerpání dotace

  • Žadatelem je vždy vlastník rodinného domu;
  • Dotaci je možné získat na zdroje tepla splňující požadavky na ekodesign;
  • Opatření je třeba dokončit do 12 měsíců ode dne akceptace žádosti;
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.

Výše dotace - Jednorázová částka

  • 35 000 nebo 50 000 Kč na termické solární systémy;
  • 35 000 – 150 000 Kč na fotovoltaické solární systémy;
  • 75 000 nebo 100 000 Kč na instalaci systémů řízeného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • 25 000 – 100 000 Kč na výměnu neekologického zdroje tepla.
Získat můžete až 50% celkových způsobilých výdajů, nejvýše 350 000 Kč.
SystémVýše dotace
Solární termický systém na přípravu teplé vody35 000 Kč
Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění50 000 Kč
Fotovoltaický systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem35 000 Kč
Fotovoltaický systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-155 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-170 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1100 000 Kč
Fotovoltaický systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1150 000 Kč
Fotovoltaický systém efektivně spolupracující se systémem vytápění a přípravy teplé vody s tepelným čerpadlem150 000 Kč

Chci dotaci

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena