Diagnostika fotovoltaické elektrárny

 • Měli jste jinou představu o výrobě vaší fotovoltaické elektrárny?
 • Máte pocit, že není vše v pořádku?
 • Dodává váš systém dle monitoringu střídačů odlišný výkon?

V tom případě si nechte provést diagnostiku fotovoltaické elektrárny pomocí termovize. Pomoci termovize diagnostikujeme podezřelé fotovoltaické panely.

Termokamera zachycuje teplotu povrchu fotovoltaických panelů při zátěži a následně odhalí v mnoha případech odhalují problém jednotlivých panelů.

Lze odhalit například defekty elektrických komponent, jako jsou bypass diody a spojovací skříňky, stejně jako mechanické vady jako jsou delaminace nebo buněčné poškození. Termografie také pomáhá lokalizovat problémy s pájecími body, což může nakonec způsobit problémy v dlouhodobém horizontu.

Výstupem termografické kamery jsou snímky, které určují spektrum teplot na povrchu měřeného objektu. V podstatě kamera převádí neviditelné infra záření do viditelného spektra vlnových délek. Každá barva definuje určitou teplotu.

Termografie poskytuje rychlé a jednoduché informace o solárním modulu a určuje kvalitu a odhaluje výskyt možných budoucích rizik. Vzhledem k tomu, že termografické obrazy jsou obecně přijímané výrobci a velkoobchodníky jako důkaz vady, může tato služba pomoci vyřešit zajištění pohledávky velmi rychle.

Měření V-A charakteristik

Měření Volt – Amperových charakteristik provádíme analyzátorem fotovoltaických (solárních) panelů.

Toto měření lze provádět přímo v areálu FVE, je zde nutný jen přístup ke konektorům solárních panelů. Analyzátor solárních (fotovoltaických) panelů - VA charakteristika solárních panelů (automatický scan do 60V/12A) při analýze je prováděno:

 • Měření max. výkonu;
 • Napětí naprázdno;
 • Napětí pro max. výkon;
 • Měření zkratového proudu;
 • Proudu pro max. výkon;
 • Výpočet účinnosti;
 • Možnost manuálního režimu.

Záznam dat v reálném čase, možnost přenosu dat na PC, kde jsou hodnoty zpracovávané za pomocí software.

Diagramy testovacích podmínek

Termografie

Cena terénního měření - individuální řešení

Pracovní podmínky termografie fotovoltaických panelů:

 • Elektrárna musí být během měření v provozu.
 • K dispozici musí být předložen plán modulů FVE.
 • Dané místo musí mít připojení k síti.

Volt-ampérová charakteristika

Cena terénního měření - individuální řešení

Pracovní podmínky měření Volt-ampérové charakteristiky:

 • Elektrárna nesmí být během měření v provozu, respektive měření probíhá na rozpojeném řetězci na jednom panelu.
 • K dispozici musí být předložen plán modulů FVE.
 • Výstupem každého měření je protokol sumarizující výsledky jednotlivých kategorií měření.

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena