Tepelná čerpadla vzduch - voda

Chtěli by jste si snížit náklady na energii? Jste ohleduplní k životní prostředí?

Tepelná čerpadla Zubadan typu vzduch/voda se vyznačují velmi jednoduchou instalací a celkovou flexibilitou k současnému otopnému systému. Tepelné čerpadlo zubadan dosahují vysoké účinností, kompaktní rozměry. Tepelná čerpadla ZUBADAN jsou vhodná nejen do novostaveb, ale do již stávajících objektů.

Popularita těchto tepelných čerpadel roste se zvyšujícími se cenami energií. Majitelé tepelných čerpadel Zubadan ušetří až dvě třetiny energie určené na vytápění a ohřev teplé vody.

Využití tepelného čerpadla MITSUBISHI Zubadan

 • Topení;
 • Ohřev teplé užitkové vody;
 • Ohřev vody v bazénu;
 • Chlazení.

Výhody tepelných čerpadel ZUBADAN

 • Topení;
 • Potřebují k provozu jen okolní vzduch;
 • Regulovatelný výkon;
 • Jak vytápění, tak i chlazení;
 • Při teplotě -15° C = 100% topný výkon;
 • Při teplotě -25° C = 75 až 80% topného výkonu;
 • Při teplotách od -15°C - 35°C = ohřeje teplou vodu na 55°C;
 • Odmrazovací cyklus jen 3 minuty;
 • Vysoký topný faktor (COP) až 4,40 při podmínkách A7/W35 dle EN 14511;
 • Venkovní jednotky až 80 metrů od tepelného výměníku (ztráta max. 5%);
 • Nízká hladina hluku.

Vysoká účinnost

Tepelné čerpadlo Zubadan je vybaveno kompresory typu Hermetic twin rotary a Hermetic scroll. Jedná se plynule regulovatelné kompresory v širokém rozmezí otáček. Náhlou změnu výkonu dosáhne Zubadan díky svému frekvenčnímu měniči.

Celoroční provoz

Díky inovativní technologie Zubadan s přímým vstřikování chladiva pod hlavu kompresoru je Zubadab schopen celoročního provozu a to i při teplotách až k -25°C, kdy dosahuje 75 % svého jmenovitého topného výkonu.

Rychlé a snadné odtávání

Řízený proces odtávání zaručí u tepelných čerpadel Power Inverter a Zubadan Inverter stálý potřebný výkon. Proces odtávání netrvá dele než  3 minuty. Intervalů mezi jednotlivými odtávají cykly je přibližně 150 minut.

Stabilní výkon

Stabilní výkonpři velmi nízkých teplotách. Jmenovitý výkon jednotky i při teplotě -15°C s možností výstupní teploty topné vody až 55°C.

Rychlý ohřev

Ihned po stratu jsou jednotky schopny dodávat vysokou teplotu topné vody. O proti konkurenci se zkrátila doba ohřevu teplé vody až na polovinu.

Popis tepelného čerpadla Zubadan

 1. Ventilátor - nasává venkovní vzduch a přivádí ho k výparníku venkovní jednotky. Kapalné chladivo ve výparníku je chladnější než okolní vzduch. Tepelná energie přechází ze vzduchu do chladiva a dochází k vypařování (výparník).
 2. Plynné chladivo je nasáváno a stlačeno kompresorem. Při kompresi se opět zvyšuje teplota a tlak chladiva.
 3. Přehřáté páry proudí do druhého tepelného výměníku (kondenzátor), kde předají tepelnou energii do otopného systému.
 4. Podchlazením chladivo opět zkapalní. Prostřednictvím expanzního ventilu se navíc sníží jeho tlak. Chladivo dále proudí do výparníku a celý cyklus se opakuje.

Tepelná čerpadla Zubadan díky své patentované technologii stávají nejsilnějšími hráči na trhu. S touto novou technologii jsou schopna jako jediný zástupce tepelných čeroadel dosahovat veliké energetické účinnosti i v zimních měsících. I v případě velmi nízkých teplot se Zubadan chová jako monovalentní zdroj tepla

Copyright © 2023 Envi energy Czech s.r.o.   |   Všechna práva vyhrazena